SVK Regio Roeselare

Welkom op de vernieuwde website van het Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare VZW.

Het Sociaal Verhuurkantoor huurt woningen in op de privémarkt, en verhuurt deze aan een doelgroep die het op de private huurmarkt erg moeilijk heeft om een kwalitatieve woning te huren.

Via deze vernieuwde website trachten we zowel kandidaat-huurders, huurders en verhuurders op een eenvoudige manier alle nodige informatie te verspreiden.


In de kijker

Uitzonderlijk gesloten


Op donderdagnamiddag 30 maart 2017 en vrijdag 31 maart 2017 zijn wij uitzonderlijk gesloten omwille van technische omstandigheden. Alvast bedankt voor uw begrip.

lees verder

 

Actualisatie register kandidaat-huurders


Dit jaar dient het register van onze kandidaat-huurders opnieuw geacualiseerd te worden. Dit wil zeggen dat alle kanidaat-huurders die zich vóór 1-01-2016 inschreven, werden aangeschreven vanuit het SVK.

lees verder

 

Nieuwbouwproject Spanjestraat


De eerste stappen voor het nieuwbouwproject in de Spanjestraat zijn gezet! Dit is een samenwerking tussen het SVK en bouwonderneming Verstraete. De bedoeling is om een appartementencomplex van 31 entiteiten te realiseren met een bijhorende ondergrondse garage.

lees verder

 

Verlaagd BTW-tarief voor nieuwbouwwoningen die sociaal verhuurd worden


Op 1 januari 2017 wijzigde de btw-wetgeving. Er is nu een verlaagd tarief voor woningen die ter beschikking gesteld worden van de sociale huurmarkt. Verhuurders genieten van een btw-tarief van 12% in de plaats van 21% voor de aankoop, bouw, renovatie, onderhoud, ... van woningen die onder meer verhuurd worden aan een SVK. Onder deze 'verhuurders' verstaan we eigenaars, kopers, ontwikkelaars, houders van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik en erfpacht, ...

lees verder

 

Afschaffing 'bevriezing' kadastraal inkomen (KI) in personenbelasting voor SVK-verhuurders


Het voordeel voor eigenaars waarbij het KI voor maximaal negen jaar ‘bevroren’ werd, is vanaf aanslagjaar 2015 afgeschaft. Eigenaars kregen dit voordeel als ze hun woning vernieuwden om te verhuren aan een SVK. Deze afschaffing gebeurde door de federale wet van 8 mei 2014.

lees verder

 

Wijzing puntensysteem SVK's


Het puntensysteem wijzigt beperkt op vraag van de SVK-sector (zie ook bericht op het SVK-intranet op 14 november). De minister ondertekende op 28 oktober 2016 het Ministerieel Besluit dat die wijziging vastlegt. Op 1 december werd het MB gepubliceerd in het Staatsblad, wat betekent dat de wijziging in werking treedt op 11 december 2016.

lees verder

 

300ste eigenaar en huurder werden op het 10-jarig bestaan in de bloemetjes gezet!


Het feest voor ons 10-jarig bestaan was een groot succes! Maar dit evenement kon natuurlijk niet plaatsvinden zonder onze sprekers, eigenaars, bestuursleden,... Bij deze willen we hen nog nogmaals bedanken. We hebben van dit moment ook gebruik gemaakt om onze 300ste eigenaar en huurder in de bloemetjes te zetten.

lees verder

 

Elk Telt


"Of je nu kansen geeft of grijpt. Samen met jou groeit een warm Roeselare." Via deze slogan maakte Stad Roeselare deze week de website www.elktelt.be bekend. Deze site vormt een dynamisch platform waar Roeselaarnaars inspiratie en hulp bieden aan elkaar, waar 'elk telt', ongeacht of je de kansen geeft of grijpt.

lees verder

 

Eenmalige wijziging van het SVK-subsidiebesluit


Er werden enkele wijzigingen doorgevoerd in het SVK-subsidiebesluit. In bijlage kan u deze wijzigingen terugvinden, alsook het standpunt van huurpunt hierover.

lees verder

 

Binnenkort proefperiode voor huurders op de private huurmarkt?


Mogelijk is er goed nieuws voor huurders die maar moeilijk een woning vinden op de private huurmarkt door wantrouwige verhuurders. De Vlaamse regering wil namelijk een proeftijd van een jaar inlassen. Dat lezen we in Het Nieuwsblad.

lees verder

 

Waarom stijgt je energiefactuur?


De overheidsinstanties hebben voor 2016 een reeks maatregelen aangekondigd, waardoor het bedrag op je factuur gevoelig zal stijgen. Hoewel de prijs van de energie zelf daalt, zal het saldo van je factuur toch stijgen.

lees verder

 

Artikel De Tijd : Waarom verhuren via een sociaal verhuurkantoor?


De krant 'De Tijd' schreef op 14/02/2016 een artikel over SVK's. Het artikel handelt over de werking van het SVK, en deze kan u hier lezen.

lees verder