Huursubsidie / huurpremie


Huursubsidie


Wanneer je naar een woning van een Sociaal Verhuurkantoor verhuist, is het mogelijk om een huursubsidie en een installatiepremie te krijgen. De huursubsidie is een maandelijkse toelage op de huurprijs. Een installatiepremie is een eenmalig bedrag die wordt toegekend. De installatiepremie wordt samen aangevraagd met de huursubsidie. De medewerker toewijzing kijkt samen met de huurder om de huursubsidie en de installatiepremie aan te vragen. 
U heeft recht op een huursubsidie en installatiepremie wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden :

 1. U verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning naar een geschikte woning, of
  u verhuist van een woning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap naar een aangepaste woning, of
  u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of
  u was dakloos en verhuist naar een geschikte woning
 2. U bezit geen eigen woning
 3. Uw gezin heeft een inkomen van maximaal 17.830 euro vermeerderd met 1.600 euro per persoon ten laste
 4. De huurprijs van de huurwoning bedraagt maximaal 600 euro en 660 euro in de voorkeursgemeenten. Dit bedrag vermeerderd met 75 euro per persoon ten laste (met een maximum van vier personen ten laste dus 4 x 75 of 300 euro).

Huurpremie


Een huurpremie kunt u krijgen terwijl u wacht op een sociale huurwoning van een huisvestingsmaatschappij.
Voor de huurpremie gelden vier belangrijke voorwaarden:

 1. U huurt een conforme woning als hoofdverblijfplaats in het Vlaamse gewest
 2. De huurprijs van de woning mag niet hoger zijn dan 590 euro, plus 73,75 euro per persoon ten laste
 3. U staat al minstens 4 jaar ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in uw gemeente
 4. Uw gezamenlijk jaarinkomen (zoals gekend in uw kandidatendossier bij uw DSHM) is niet hoger dan 17.830, met nog 1.600 euro per persoon ten laste.