Procedure inhuurname

U heeft als eigenaar een woning en wenst die te verhuren?
Neem dan zeker en vast contact op met het Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare VZW en maak vrijblijvend een afspraak met onze prospectiemedewerker.
Hoe verloopt een inhuurname van uw woning, appartement en/of studio?

 • De prospectiemedewerker brengt een bezoek aan uw eigendom.
  Tijdens dit verkennend bezoek wordt een inschatting gemaakt van uw woning, appartement, studio,…
 • Na het plaatsbezoek ontvangt u een intentieverklaring waarop u een overzicht vindt van de noodzakelijke attestering alsook een richtprijs van inhuurname.
 • U bent geïnteresseerd in een samenwerking met ons kantoor?
  Wij ontvangen graag een ondertekende intentieverklaring van u terug.
 • Een technische medewerker zal u contacteren om een eerste vooronderzoek uit te voeren in uw pand.
  Hij maakt een inschatting van de uit te voeren werken in functie van conformiteit.
 • U ontvangt nadien een overzicht van alle vastgestelde opmerkingen met daarbij de nodige advisering.
 • Indien u dit wenst vragen wij voor u de nodige offertes op en volgen de uit te voeren werken op.
  Kleine herstellingen kunnen eventueel worden opgenomen door onze eigen technische medewerker.
 • Na de werken volgt er een tweede vooronderzoek in uw pand.
  Eveneens wordt op dat moment een plannetje opgemaakt in functie van de rationele bezetting.
 • Uw dossier wordt ingediend bij Stad Roeselare of de betreffende gemeente. De dienst heeft 20 dagen de tijd om het onderzoek in te plannen. Het onderzoek vindt steeds plaats in aanwezigheid van een SVK-medewerker.
 • Is uw woning conform?
  • De medewerker toewijzing zal de lijst met kandidaat-huurders aanschrijven.
  • De plaatsbeschrijving van uw pand wordt opgemaakt.
  • U wordt uitgenodigd voor de ondertekening van het hoofdhuurcontract en de plaatsbeschrijving.
  • Uiterlijk twee maand NA de ondertekening van het hoofdhuurcontract, zal de betaling van de huur worden aangevat (ongeacht of het pand op dat moment verhuurd is).