Inschrijvingsformulier

Het inschrijvingsformulier moet je steeds zo correct mogelijk invullen. Dit is een heel belangrijk document. Je moet het naar alle eerlijkheid invullen. Iedereen van het gezin die ouder is dan 18 jaar moet dit formulier dan ook ondertekenen. We bespreken het formulier zodat je goed weet wat je allemaal moet invullen.

Vul uw persoonlijke informatie in

 • Ben je alleen, vul dan enkel het deel van de aanvrager in. Dit gaat over uw persoonsgegevens, situatie, contactgegevens en adresgegevens
 • Heb je een partner, vul dan “punt 2. Partner” in. Hierin moeten de persoonsgegevens en situatie van de partner worden ingevuld

Hebt u kinderen die mee in de woning gaan wonen? Dit kunnen evengoed kinderen met bezoekrecht of co-ouderschap zijn.

 • Vul op pagina 2 de gegevens in van de gezinsleden die zullen mee verhuizen (punt 3). Hierin kan je alle persoonsgegevens van de kinderen invullen. Gelieve ook steeds aan te duiden indien het over bezoekrecht/co – ouderschap gaat.

Zijn er andere personen die mee in de woning gaan wonen?

 • We bedoelen hiermee bijvoorbeeld je broer, (schoon)ouders, grootouders, neven, nichten,…
 • Vul op pagina 2 de gegevens in van de gezinsleden die zullen meeverhuizen (punt 3). Hierin moet je alsook de persoonsgegevens aanvullen.

Werd een persoon binnen het gezin invaliditeit toegekend?

 • Vink op pagina 3, onder punt 4 de correcte gegevens aan. Gelieve ook steeds de naam van het gezinslid te vermelden.

Heeft u nog familie in het buitenland?

 • Misschien heb je nog familie in het buitenland wonen. Dat kan je man/vrouw zijn, je kinderen, maar ook je ouders, nonkels, zussen, …
 • Komt deze familie in de toekomst naar België? En komen ze dan bij jou wonen? Dan is het belangrijk dat je “punt 5 Belangrijke info” op pagina 3 invult. Gelieve dit steeds in alle eerlijkheid in te vullen.
 • Vul dit steeds juist in, zodat we aan al uw wensen kunnen voldoen.

Heeft u ondersteuning van een externe dienst?

 • Dit kan bijvoorbeeld een OCMW, collectieve schuldbemiddeling,… zijn.
 • Vul steeds de naam van de organisatie + contactpersoon in. Dit zodat wij hen ook makkelijk kunnen contacteren ivm u inschrijving.

Controle eigendomsvoorwaarde wanneer je geen eigendom hebt

 • Dit moet je invullen. Je zegt hier bij “A” dat je geen eigendom hebt. Dit doe je door in beide kolommen “NIHIL” in te vullen.
 • Bij “B” schrijf je op alle drie de lijnen “NVT”

Controle eigendomsvoorwaarde wanneer je wel een eigendom hebt

 • Dit moet je invullen. Je zegt hier bij “A” waar je eigendom gelegen is en vult kolom 1 zoveel mogelijk in.
 • Bij “B” vul je dit in wanneer de eigendom in voorgaande jaren is overgegaan tot vervreemding (verkoop, schenking, afstand,…)

Waar moet ik tekenen?

 • Op pagina 5 moet iedereen die ouder is dan 18 jaar dit ondertekenen!
 • Op pagina 2 van de keuzefiche moet alsook iedereen die ouder is dan 18 jaar dit ondertekenen!

Bijkomende informatie voor inschrijving

 • Hiervoor moet je de keuzefiche van het Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare vzw invullen.
 • Bij “punt 1 Woonnood en voorkeuren” vul je zo correct mogelijk in waarom je op zoek bent naar een woonst.
 • Daarna vink je aan indien je ooit een tegemoetkoming in de huurprijs hebt ontvangen.
 • Als je bij ons wenst te wonen, dan heb je een woonnood. Daarom adviseren we je om altijd zoveel mogelijk keuzes aan te duiden. (type woning en voorkeur van de woonplaats)
 • Bij ‘punt 2 belangrijke info”, is het een must om dit zo correct mogelijk in te vullen. Dit zodat we aan al uw wensen kunnen voldoen. Hier is het belangrijk dat de maximum huurprijs wordt ingevuld, alsook de andere wensen.

Welke papieren moet u meebrengen bij inschrijving?

 • Een overzicht zodat je weet wat je moet meebrengen