Inschrijvingsvoorwaarden


Ingeschreven in register

Je moet ingeschreven zijn:

 • In het bevolkingsregister
 • In het vreemdelingenregister
 • OPGELET! Ingeschreven zijn in het wachtregister is NIET voldoende

Leeftijd

Je kan je alleen inschrijven indien je ouder bent dan 18 jaar (meerderjarig). Bovendien moet iedereen van je gezin, die ouder is dan 18, het inschrijvingsformulier ondertekenen. Dat wil dus zeggen:

 • Jijzelf
 • Je man of vrouw
 • Meerderjarige kinderen (+18 jaar)
 • Andere gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar

Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig? Dan kan je uitzonderlijk wel inschrijven. Je moet hiervoor wel steeds een bewijs binnen brengen. (zie Inschrijven praktisch)

Inkomen

Inkomen is een belangrijke voorwaarde. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen. Daarnaast bekijken we ook het actueel besteedbaar inkomen. Dit gebeurt van alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar en niet ten laste vallen van de referentiehuurder (jijzelf).
 • Het netto belastbaar inkomen van referentiejaar (3 jaar terug) mag niet meer bedragen dan €24.452 voor
  alleenstaanden zonder personen ten laste, €26.500 voor alleenstaanden met een handicap of €36.676 voor
  anderen te verhogen met €2.050 per persoon ten laste.

 

!BELANGRIJK!
Je kan je ook inschrijven als je inkomen drie jaar terug hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is OF je drie jaar terug geen inkomsten had, maar het jaar erna wel OF je geen inkomsten had tot op heden. Voor het laatste punt moet je wel een verklaring op eer invullen. Deze kan je terug vinden onder Inschrijven praktisch

Eigendom

Een (kandidaat-) huurder mag samen met zijn gezinsleden, geen woning of geen perceel, bestemd voor woningbouw, bezitten. D.w.z. als de kandidaat-huurder volle eigenaar is van 1% van de woning/bouwperceel, dat hij zicht niet kan inschrijven. De eigendom wordt niet in aanmerking genomen indien die deel uitmaakt van de huwgemeenschap, in dat geval vormt de woning of bouwgrond geen probleem op voorwaarde dat:

 • Bij inschrijving: het huwelijk onherstelbaar ontwricht is
 • Bij toewijzing: de echtscheiding is ingeleid, er gegronde redenen zijn waarom de echtscheiding nog niet is ingeleid of er een vermoeden van afwezigheid van de partner is.

Ook de kandidaat-huurder die een eigendom in een vennootschap inbracht, voldoet niet aan de eigendomsvoorwaarde. De eigendom wordt niet in aanmerking genomen als de kandidaat-huurder de woning of bouwgrond kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom heeft verworven (bv. schenking, erfenis).

Nederlandse taal

Om bij ons ingeschreven te zijn, hoef je nog geen Nederlands te kunnen. Indien je een woning van ons kan huren, moet je wel één jaar ná de start van het huurcontract kunnen bewijzen dat je de Nederlandse taal, niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen, beheerst of hiervoor vrijgesteld bent.  Indien je dit niet kan bewijzen, kan er een administratieve geldboete opgelegd worden dat 25 tot 5000 euro kan bedragen.

Inburgeren

Als je verplicht inburgeraar bent, moet je bereid zijn in te burgeren.