Verloop van de inschrijving

Je hebt alle voorwaarden gelezen. Je bent met alle ingevulde documenten naar ons kantoor geweest en je bent ingeschreven. Wat gebeurt er nu?

Voor je een woning krijgt:

  • Je krijgt van ons via de post je inschrijvingsbewijs en je definitief inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij.
  • Je komt op de wachtlijst terecht. Waar je wilt wonen, uw woonnood en de grootte van je woning bepalen de lengte van de wachtlijst. Hoe lang je moet wachten varieert dus tijdens je wachtperiode.
  • In alle oneven jaren actualiseren we onze wachtlijst. Je krijgt dan van ons een brief waarin we je vragen of je nog steeds een woning wilt huren. Je kan je woningkeuze dan ook aanvullen of veranderen. We controleren ook of je dan nog steeds aan de voorwaarden (inschrijvingsvoorwaarden) voldoet.  Je dossier kan geschrapt worden als:
  • Je te laat of niet reageert op de actualisatie.
  • Je niet meer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden.

Je bent aan de beurt

Indien er een woning vrijkomt, wordt er een lijst getrokken van alle de kandidaat-huurdersá in aanmerking komen voor deze woning.

Uit deze lijst ontvangen de eerste 15 kandidaat-huurders (met de hoogste score op vlak van woonnood, inkomen, ů) een interessebrief.

Op deze brief dien je aan te duiden of je al dan niet ge´nteresseerd bent in de woning. De interessebrief dien je ondertekend terug binnen te brengen tijdens onze openingsuren in het Welzijnshuis van Roeselare.

Alle kandidaat-huurders die ge´nteresseerd zijn, krijgen een uitnodiging om de woning te gaan bezichtigen.
Tijdens de bezichtiging, kan je jouw definitieve beslissing meedelen of al dan niet ge´nteresseerd bent in de woning.

De woning wordt toegewezen aan de eerste ge´nteresseerde kandidaat-huurder die langskomt op de bezichtiging.
Indien u op de eerste plaats staat, kan u tot tweemaal toe een woning weigeren. Na twee weigeringen zal u 3 minpunten krijgen voor een periode van een jaar. Dit houdt in dat je zal zakken op de lijst, gezien uw totale score lager is.

Heb je vragen?
Je kan ons steeds contacteren via het contactformulier.