Ik wil een woning huren

Het sociaal verhuurkantoor kan een antwoord zijn voor kandidaat-huurders die om één of andere redenen geen antwoord vinden op de privé markt op hun woonnood.
De kandidaat-huurder kan zich inschrijven op de wachtlijst. De wachtlijst is gebaseerd op een puntenscore, die we toekennen op basis van woonnood, inkomen, anciënniteit en de regio waarin je wenst te wonen.